DUK apie VMI kliento profilį

1.Kam skirtas VMI kliento profilis?

VMI kliento profilis yra skirtas Lietuvoje registruotoms įmonėms. Tai vienoje vietoje skelbiami VMI turimi ir vertinami duomenys apie įmonę. Profilio informacija leidžia susipažinti su rizikomis, kurias įmonės veikloje įžvelgia mokesčių administratorius ir kurios gali tapti stebėsenos, kontrolės procedūrų inicijavimo priežastimi. VMI kliento profilio informacija yra privati, tai yra skirta kiekvienai įmonei savikontrolei. Jei pageidauja, įmonė gali savo profilio informacija pasidalinti su esamais ir būsimais partneriais, kitais suinteresuotais asmenimis. Teigiamas įmonės vertinimas tikėtina leis pelnyti didesnį partnerių pasitikėjimą.


2.Kas ir kaip gali prisijungti ir peržiūrėti VMI kliento profilio informaciją „Finpass“ svetainėje?

VMI kliento profilio informaciją „Finpass“ svetainėje gali peržiūrėti tik įmonės vadovas, pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis. Įmonės vadovas, norėdamas susipažinti su įmonės profiliu, turi užsiregistruoti projekto bendraautorių UAB „Finpass“ savitarnos svetainėje adresu https://finpass.eu/ ir patvirtinti tapatybę Smart-ID arba mobiliu parašu.

Kilus klausimų dėl registracijos ar prisijungimo https://finpass.eu/ svetainėje, prašome kreiptis [email protected].


3.Jeigu įmonės vadovas atstovauja daug įmonių, kaip turės prisijungti prie tam tikros įmonės profilio?

Jei asmuo yra kelių įmonių vadovas, prisijungęs https://www.finpass.eu/, jis galės pasirinkti, kurios įmonės profilį nori peržiūrėti.


4.Ar VMI kliento profilio peržiūra yra mokama?

VMI kliento profilio peržiūra yra nemokama. Susipažinti su savo įmonės profiliu galima užsiregistravus projekto bendraautorių UAB „Finpass“ savitarnos svetainėje adresu https://finpass.eu/ ir patvirtinus tapatybę Smart-ID arba mobiliu parašu.


5.Kaip sužinoti priežastis, dėl kurių prie tam tikrų kriterijų įmonė reitinguojama geltona ar raudona spalva?

VMI kliento profilyje skelbiami kriterijai ir įmonės vertinimai pateikiami kortelių principu. Kiekvieno kriterijaus kortelėje pateikiamas aprašymas apie tai, kas konkrečiai yra vertinama, taip pat joje nurodoma ir įmonei suteiktos spalvos reikšmė. Susipažinti su kitomis galimomis rodiklio spalvomis ir jų reikšmėmis galima kortelėje paspaudus „Reitingavimo informacija“.


6.Jei VMI kliento profilyje prie tam tikro kriterijaus įmonės reitingas atvaizduojamas raudonai, ar tai reiškia, kad VMI pradės patikrinimą?

VMI kliento profilio informacija leidžia įmonėms susipažinti su rizikomis, kurias jų veikloje įžvelgia mokesčių administratorius. Tokio reglamentavimo, kad, jei įmonės vieno ar kito kriterijaus rodikliai vaizduojami raudonai, VMI jau pradės patikrinimą, nėra. Visgi, tai yra signalas įmonei, kad VMI įžvelgia rizikų, kurios gali tapti stebėsenos ir kontrolės veiksmų inicijavimo priežastimi. Pažymėtina, kad prieš inicijuodama atitinkamus veiksmus, VMI vertina kriterijų visumą.


7.Ar įmonė turi imtis kokių nors veiksmų, jei kliento profilyje atitikimas tam tikriems kriterijams yra vaizduojamas geltonai ar raudonai ir per kiek laiko pasikeis vertinimas?

VMI kliento profilyje pateikiama informacija apie įmonės tam tikrų mokestinių pareigų atlikimą laiku ar elgseną per tam tikrą laikotarpį. Matydama rizikas, kurias jos veikoje įžvelgia mokesčių administratorius ir kurios gali tapti stebėsenos ir kontrolės veiksmų inicijavimo priežastimi, įmonė gali pasitaisyti ir sumažinti jas. Kiekvieno kriterijaus aprašyme yra nurodyta, kas konkrečiai yra vertinama ir koks laikotarpis yra vertinamas.

Jei vertinamas 12-36 mėn. laikotarpis – vertinimo spalva pasikeis, kai per tokį laikotarpį įmonė atitiks kriterijus tokia apimtimi, kokia įmonės priskiriamos žaliai spalvai.

Jei kriterijaus aprašyme nėra nurodytas vertinimo laikotarpis – vertinimas pasikeis per 2-3 darbo dienas po duomenų patikslinimo ar trūkstamų pateikimo. Pateikus ar patikslinus duomenis, dalies kriterijų rodiklių vertinimas pasikeis greičiau ir tikėtina tai reikš didesnį tiek VMI, tiek partnerių, su kuriais dalinamasi informacija, pasitikėjimą įmone.


8.Ar reikia teikti paaiškinimus, jei įmonės vieno ar kito kriterijaus vertinimo rodikliai atvaizduojami ne žalia spalva?

VMI kliento profilis leidžia įmonei susipažinti su rizikomis, kurias jos veikloje įžvelgia mokesčių administratorius ir kurios gali tapti stebėsenos, kontrolės procedūrų inicijavimo priežastimi. Profilio informacija skirta įmonei savikontrolei, todėl jokių paaiškinimų VMI teikti nereikia.


9.Ar privalau su apskaitą tvarkančiu asmeniu, darbuotojais, klientais, partneriais, investuotojais ar kitais suinteresuotais asmenimis pasidalinti įmonės profilio informacija?

Dalintis savo įmonės profilio informacija su kitais asmenimis neprivalote, tačiau galite, jei to pageidaujate. VMI kliento profilis yra privatus, jis yra skirtas Jūsų įmonei savikontrolei. Ar šia informacija dalintis su apskaitą tvarkančiu asmeniu, darbuotojais, klientais, partneriais, investuotojais ar kitais suinteresuotais asmenimis, yra Jūsų sprendimas. Teigiamas įmonės vertinimas tikėtina leis pelnyti didesnį pasitikėjimą.


10.Kaip pasidalinti įmonės profiliu su apskaitą tvarkančiu asmeniu, darbuotojais, klientais, partneriais, investuotojais ar kitais suinteresuotais asmenimis?

Įmonės profilio informacija vadovas gali pasidalinti prisijungęs prie projekto bendraautorių „Finpass“ savitarnos svetainės https://www.finpass.eu/ ir savo įmonės VMI kliento profilyje paspaudęs „Dalintis“. Būtina nurodyti asmens, su kuriuo norima dalytis duomenimis, el. pašto adresą. Šiuo adresu siunčiamas el. laiškas. Jei adresatas yra registruotas „FinPass“ klientas, laiške nurodoma nuoroda, kuria galima prisijungti prie įmonės profilio. Nuoroda galioja 24 val. Jei adresatas neturi paskyros „Finpass“ svetainėje, el. laiške pateikiama instrukcija, kaip susikurti paskyrą ir kaip prisijungti prie įmonės profilio. Įmonės profilis, jei vadovas nenurodo kitaip, adresatui pasiekiamas 14 dienų. Prieigą prie įmonės profilio duomenų vadovas gali suteikti ir neribotam laikui.

Kilus klausimų dėl profilio informacijos pasidalinimo ar prisijungimo https://finpass.eu/ svetainėje, prašome kreiptis [email protected].


11.Ar galiu pamatyti įmonės profilio istorinius duomenis (pvz., noriu pateikti verslo partneriams, kad buvau raudonas/geltonas, pasitaisiau ir dabar esu žalias)?

VMI kliento profilyje pateikiami duomenys nėra kaupiami ir saugomi, todėl jų archyvo nėra. Profilyje matyti tik naujausia informacija. Duomenų atnaujinimo data skelbiama prie kiekvieno kriterijaus atskirai.


12.Ar galima gauti oficialų VMI raštą/sertifikatą apie VMI kliento profilyje nurodytą įmonės vertinimą/-us?

VMI kliento profilis matomas internete, užsiregistravus ir prisijungus bendraautorių UAB „Finpass“ savitarnos svetainėje, adresu https://finpass.eu/. Įmonės profilio informaciją patvirtinantys raštai nėra išduodami. VMI kliento profilis yra privatus ir prieinamas tik įmonės vadovui, tačiau jei pageidaujama, profilio informacija galima pasidalinti su kitais suinteresuotais asmenimis.


13.Ar buvimas geltonu/raudonu turės įtakos mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimui?

Mokesčių permoka grąžinama vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 87 str., atitinkamo mokesčio įstatymo nuostatomis ir mokesčių administratoriaus patvirtintais vidiniais rizikos vertinimo kriterijais. Teisiškai reglamentuoti mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo ribojimai kai kuriais atvejais sutampa su VMI kliento profilyje skelbiamų kriterijų neatitikimo rizikomis. Pavyzdžiui, dėl nepateiktų deklaracijų klientui jo profilyje gali būti priskirtas raudonos spalvos vertinimas, o įstatymai numato, kad deklaracijų neteikimas riboja mokesčio permokos grąžinimą.


14.Kur turėčiau kreiptis, jeigu laiku neatsinaujino profilio duomenys?

Pastebėjimus dėl VMI kliento profilyje skelbiamų duomenų galite pateikti el. paštu [email protected] arba galite pateikti paklausimą per Mano VMI.


15.Ar šis profilis veiks tam tikrą laiką ar visuomet?

VMI kliento profilis įmonėms bus matomas nuolat. Jį numatyta vystyti, ateityje atveriant vis daugiau duomenų.


16.Kodėl VMI kliento profilis sukurtas atskiroje svetainėje, nesusijusioje su VMI svetaine? Kodėl atvaizduojamas ne Mano VMI?

Siekiant VMI turimus ir vertinamus duomenis įmonėms atverti per kuo trumpesnį laiką, priimtas sprendimas VMI kliento profilio sukūrimui pasitelkti šiai dienai rinkoje jau egzistuojančius duomenų atvaizdavimo sprendinius, įsigyjant tiekėjų paslaugas.


17.Kur kreiptis turint pasiūlymų/ pastebėjimų dėl VMI kliento profilio?

Pasiūlymus ir pastebėjimus dėl VMI kliento profilio prašome siųsti el. paštu [email protected] arba galite pateikti paklausimą per Mano VMI.


18.Kaip užtikrinamas mūsų įmonės duomenų saugumas Finpass svetainėje?

Duomenų apsaugai UAB „Finpass“ svetainėje yra taikomi griežti informacijos saugos reikalavimai. UAB „Finpass“ su VMI yra pasirašiusi Duomenų tvarkymo sutartį, pagal kurią yra įsipareigojusi užtikrinti informacijos saugą pagal standarto ISO/IEC 27001 reikalavimus arba kitomis lygiavertėmis priemonėmis. Prieš pradedant teikti VMI kliento profilio atvaizdavimo UAB „Finpass“ svetainėje paslaugą, buvo atlikta informacijos saugumo rizikos analizė, siekiant išsiaiškinti galimas grėsmes ir pažeidžiamumą, nustatyti informacijos saugumo rizikas bei jas pašalinti. Periodiškai atliekamas „Finpass“ svetainės ir IT infrastruktūros, kurioje ji patalpinta, atsparumo įsilaužimui testavimas. Saugos reikalavimai yra taikomi tiek pačiai „Finpass“ svetainei, tiek duomenų centrui, kuriame ji patalpinta.


19.Ar duomenų teikimas Finpass yra teisėtas ir neprieštarauja Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR)?

VMI, kaip duomenų valdytojas, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytoją (šiuo atveju UAB „Finpass“) tam tikriems duomenų tvarkymo veiksmams atlikti. Šie duomenų tvarkymo veiksmai atliekami VMI vardu bei pagal VMI nurodymus. UAB „Finpass“ pagal su VMI sudarytą Duomenų tvarkymo sutartį teikia tik individualaus kliento profilio atvaizdavimo paslaugas. Atsižvelgiant į tai, pastebėtina, kad VMI kliento profilyje atvaizduojami duomenys yra saugomi tik VMI duomenų bazėse (UAB „Finpass“ duomenys nėra perduodami), tad kai vartotojas baigia/uždaro savo sesiją „Finpass“ portale, duomenys šiame portale neišsaugomi (dingsta).