Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – Jūratė Karpavičienė (Vidaus saugumo skyriaus vyresnioji patarėja), bei sudaryta jo komanda:

  • Dovilė Almanienė (Vidaus saugumo skyriaus patarėja)
  • Aurelija Krisenel (Vidaus saugumo skyriaus vyriausioji specialistė)
  • Irma Sanvaitytė (Vidaus saugumo skyriaus patarėja).

Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu ar/ir jo komanda, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis elektroniniu paštui duomenu_sauga@vmi.lt