Mokesčių naujienos

Content with Metai 2021 .

Dėl VMI prie FM viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl asmenų aptarnavimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios ir asmenų aptarnavimo reglamentavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

3/3/21

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad 2021 m . vasario 1 d. buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie...

Read MoreAboutDėl VMI prie FM viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl asmenų aptarnavimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios ir asmenų aptarnavimo reglamentavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo

2/26/21

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. gruodžio 22 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr....

Read MoreAboutDėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo

Dėl Čekijos rezidento rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos

2/23/21

Informuojame, kad Čekijos Respublikos generalinis finansų direktoratas pranešė, jog Čekijos Respublikos mokesčių administratorius savo rezidentams išduoda elektronines ir popierines rezidavimo...

Read MoreAboutDėl Čekijos rezidento rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos

Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių užsakymo, išdavimo, grąžinimo ir jų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklių pakeitimo

2/23/21

Informuojame, kad 2021 m. vasario 13 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. VA-12 [1] ,...

Read MoreAboutDėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių užsakymo, išdavimo, grąžinimo ir jų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklių pakeitimo

Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2021 metais

2/23/21

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė informacinį pranešimą dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų 2020 m. gautų pajamų ir turimo...

Read MoreAboutDėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2021 metais

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2/23/21

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2021 vasario 12 d. įsakymu VA-13 pakeistos Operatyvių...

Read MoreAboutDėl VMI prie FM viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 2, 6, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) naujos redakcijos

2/19/21

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė naujos redakcijos Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 2, 6, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių apibendrintus...

Read MoreAboutDėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 2, 6, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) naujos redakcijos

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) naujos redakcijos

2/17/21

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu ir siekdama užtikrinti vienodą GPMĮ [1] nuostatų aiškinimą ir taikymą, VMI prie FM [2] ...

Read MoreAboutDėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) naujos redakcijos

Dėl VMI prie FM viršininko 2020 m. birželio 4 d. įsakymo pakeitimo

2/15/21

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA–9 1 (TAR, 2021-02-09, Nr. 2523; toliau – Įsakymas)...

Read MoreAboutDėl VMI prie FM viršininko 2020 m. birželio 4 d. įsakymo pakeitimo

Dėl COVID-19 pandemijos laikotarpiu paskelbto judėjimo apribojimo įtakos gyventojų rezidavimo statusui ir uždirbtų pajamų apmokestinimui pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis

2/15/21

Atsižvelgdami į COVID-19 pandemijos laikotarpiu valstybių vyriausybių paskelbtas priemones, ribojančias asmenų judėjimo laisvę, ir į EBPO gaires dėl mokestinių sutarčių ir COVID-19 pandemijos...

Read MoreAboutDėl COVID-19 pandemijos laikotarpiu paskelbto judėjimo apribojimo įtakos gyventojų rezidavimo statusui ir uždirbtų pajamų apmokestinimui pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis