Energinių produktų gabenimo duomenų teikimas

Turi būti teikiami duomenys šių energinių produktų:

2019 m. KN kodas

Produktas

2707 99 11

2707 99 19

2707 99 99

Neapdorotos alyvos

2710 19 71-2710 19 99

Tepalinės alyvos (variklinės alyvos, kompresorinės mašininės alyvos, turbininės mašininės alyvos, pavarų alyvos ir reduktorinės alyvos, elektroizoliacinės alyvos ir pan.)

2710 20 90 (išskyrus produktus, kurių mažiau nei 90 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210 °C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 C temperatūroje, nustatant pagal ISO 3405 metodą (ekvivalentiškas ASTM D 86 metodui))

Kitos alyvos

2710 91 00

2710 99 00

Alyvų atliekos

3403 19 10

3403 19 80

Kitos tepimo priemonės

3811 21 00

Tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

3817 00

Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti alkilnaftalenai, išskyrus priskiriamus 2707 arba 2902 pozicijai

3824 99 92 (kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų ir neskirtų naudoti kaip variklių degalai ir šildymui skirtas kuras)

Cheminiai produktai arba preparatai, daugiausia sudaryti iš organinių junginių, nenurodyti kitoje vietoje, skysto pavidalo 20°C temperatūroje

Duomenų teikti nereikia, jeigu išvardinti energiniai produktai yra gabenami pakuotėje (taroje, talpykloje), kurios dydis yra mažesnis kaip 210 litrų.

Duomenys turi būti pateikiami:

  • kai energiniai produktai, gabenant juos kelių transportu, siunčiami komerciniams tikslams į kitą Europos Sąjungos valstybę narę;
  • kai energiniai produktai, gabenant juos kelių transportu, gaunami komerciniams tikslams iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės.

Duomenys pateikiami prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinės sistemos (toliau ― AIS). Duomenų pateikimui reikalinga AIS rolė „Kitas asmuo". AIS paskirti atstovus bei priskirti jiems roles turi teisę asmuo, turintis AIS rolę „Subjekto rolių tvarkytojas", kuri suteikiama per Mano VMI (plačiau galite sužinoti čia).

Siuntėjas duomenis turi pateikti prieš pradėdamas energinių produktų faktinį išgabenimą iš Lietuvos Respublikoje esančio sandėlio (patalpos) į kitą Europos Sąjungos valstybę narę. Pateikiami siuntėjo, gavėjo, vežėjo, gabenamų energinių produktų duomenys, taip pat kiti su energinių produktų gabenimu susiję duomenys (išsiuntimo data ir laikas, kelionės trukmė, išsiuntimo bei pristatymo vietų adresai ir kt.).

Gavėjas duomenis turi pateikti prieš energinių produktų iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įvežimą į Lietuvos Respublikos teritoriją (t. y. kroviniui įvažiavus į Lietuvą, duomenys jau turi būti pateikti). Pateikiami siuntėjo, gavėjo, vežėjo, gabenamų energinių produktų duomenys, taip pat kiti su produktų gabenimu susiję duomenys (numatoma išsiuntimo data ir laikas, kelionės trukmė, išsiuntimo bei pristatymo vietų adresai ir kt.).
Gavėjęs, faktiškai gavęs energinius produktus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi pateikti energinių produktų pristatymo duomenis (faktinę gavimo datą ir vietą bei trūkumą ar perteklių (jeigu jis nustatytas)).

AIS pateikti duomenys gali būti atšaukiami (pakeičiami) iki nurodytos energinių produktų išsiuntimo datos ir laiko. Po to šie duomenys, tačiau ne vėliau kaip iki jiems suteikiamas statusas „Pristatytas" (energinių produktų gavimo atveju) arba „Uždarytas" (energinių produktų siuntimo atveju), keičiami tik AIS pateikus paaiškinimą apie tai, kokie duomenys keičiami ir jų keitimo priežastį.

Šiuo atveju duomenys turi būti atšaukiami, nurodant jų atšaukimo priežastį.

Energinių produktų kiekis nurodomas tokiais matavimo vienetais, kurie yra įrašyti krovinio gabenimo dokumente (paprastai, tai yra kilogramai, tonos arba litrai).

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnį už dokumentų / duomenų pateikimo tvarkos pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 200 iki 390 Eur.

Nurodoma anksčiausia numatoma krovinio (energinių produktų) išsiuntimo data ir laikas bei numatoma gabenimo trukmė. Paaiškėjus, kad krovinys bus pristatytas anksčiau ar vėliau nei numatyta, gabenimo trukmė turi būti patikslinta (pakeista).

Jeigu duomenų pateikti AIS nėra galimybės dėl AIS ir / arba Mano VMI neveikimo, tokiu atveju duomenys pateikiami VMI prie FM elektroninio pašto adresu AISgabenimai@vmi.lt (pvz., atsiunčiant skanuotą krovinio gabenimo dokumentą arba el. laiške laisva forma nurodant atitinkamus duomenis), o AIS pateikiami nedelsiant, kai atkuriama galimybė naudotis AIS ir / arba Mano VMI.

Šiuo atveju gali būti patikslinta (pakeista) nurodyta gabenimo trukmė.