Finansinių ataskaitų rinkiniai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos finansinės ataskaitos skelbiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (33 straipsnio 3 dalies) nuostatomis.