Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos plėtros paslaugos (GYPAS 22)

Projekto tikslas

Gyventojų pajamų mokesčio informacinės sistemos plėtros paslaugos modifikavimas, siekiant:

  • realizuoti pakeitimus, susijusius su gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų automatine duomenų pagrįstumo patikrinimo kontrole ir rekontrole, sukurti naujas  automatinės duomenų pagrįstumo patikrinimo kontrolės sąlygas ar modernizuoti esamas;
  • nustatyti naujas ar modernizuoti esamas priežastis pateikti pajamų deklaracijas, papildyti/modernizuoti priežasčių deklaruoti pajamas klasifikatorių;
  • sukurti finansų rinkos dalyvių, privalančių/potencialiai privalančių pateikti Tarybos direktyvoje 2014/107/ES (DAC2),  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnyje nurodytus duomenų rinkinius, nustatymo procedūrą, importo priemones, ekranines formas, priežasčių deklaruoti žinyną;
  • pritaikyti tyrimo procesą, kad MM nepateikusiems, nepatikslinusiems deklaracijų po pranešimų išsiuntimo (pateikti, patikslinti deklaracijas) būtų po tam tikro termino automatiškai formuojami sprendimai dėl permokų negrąžinimo;
  • sukurti dėl XML formatu teikiamų duomenų (FIN-PR-PERL, GDR-ISMOK, PALUK-ISMOK) perdavimą kitoms valstybės institucijoms;
  • realizuoti galimybę pagal Tarybos direktyvą 2011/16/ES (DAC1), teikiamą automatinę informaciją, kelti į GYPAS, PIM, preliminarią deklaraciją - įkelti užsienyje pajamas išmokėjusio asmens (vieneto ar gyventojo) teikiamus duomenis;
  • realizuoti duomenų rinkinių apie socialines išmokas ir globą pagal duomenų teikimo sutartį gaunamų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos importą, šių duomenų saugojimą bei peržiūra;
  • atlikti deklaracijų formų duomenų apdorojimo sukūrimo ar modernizavimo darbus, konfigūruoti GYPAS naujas formas ar formų versijas gaunamas iš EDS apdorojimui;
  • realizuoti kitus funkcionalumus, susijusius su 2022 – 2024 m. reikalingais pakeitimais.

Projekto įgyvendinimas

Projekto suma : 200 000  eurų

Projekto pradžia: 2022 m. liepos 7 d.

Projekto pabaiga: 2024 m. sausio 6 d.

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti Projekto vadovas Egidijus Malinauskas:

Tel. (0 5)  2687 831, el. p. [email protected]

Projekto vykdytojas: