Aktuali informacija apie įmokas į Garantinį fondą

Garantinio fondo administravimo funkciją nuo 2017-01-01 perėmė vykdyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Garantinio fondo įmokos  apskaičiuojamos ir mokamos, duomenys apie apskaičiuotas įmokas teikiami laikantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų. Daugiau informacijos www.sodra.lt

Į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokos Į Garantinį fondą (įmokos kodu 1961) mokamos tik už ataskaitinius laikotarpius iki 2016-12-31.