Informacijos apie asmenį surinkimas

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Dėl to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 9 str. nuostatomis, institucijos ar įstaigos vadovas prieš asmenį skirdamas į atitinkamas pareigas privalo (o tam tikrais atvejais gali) kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), kad STT surinktų ir pateiktų institucijos ar įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį.

Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT. STT pagal kompetenciją surenka teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių turimą informaciją apie asmenį, duomenis iš valstybės tarnautojų registro, prireikus – iš kitų valstybės ar žinybinių registrų, duomenų rinkmenų, ir kartu su savo apie asmenį turima įslaptinta bei vieša informacija pateikia besikreipiančiam subjektui.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos, įgyvendindamos KPĮ 9 str. nuostatas, yra pasitvirtinusios sąrašus pareigybių, į kurias kandidatuojant privaloma kreiptis į STT dėl informacijos apie į atitinkamas pareigas kandidatuojantį asmenį gavimo, ir sąrašus pareigybių, į kurias kandidatuojant galima (tačiau neprivaloma) kreiptis į STT dėl informacijos apie į atitinkamas pareigas kandidatuojantį asmenį gavimo.

Sąrašą pareigybių, į kurias kandidatuojant turi būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostatas, sąrašus galite rasti čia.

Sąrašą pareigybių, į kurias kandidatuojant gali būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostatas, sąrašus galite rasti čia.

Informacijos apie asmenis surinkimo statistinius duomenis galite rasti  čia.