Personalo patikimumo užtikrinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau — KPĮ) III skyriaus nuostatomis, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) surenka informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje ir pateikia į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui.

Tokios informacijos surinkimo tikslas — užtikrinti personalo patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Informacija apie asmenį renkama, teikiama ir vertinama neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — AVMI), įgyvendindamos KPĮ 17 straipsnio nuostatas, yra pasitvirtinusios pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašus:
 

VMI prie FM

Vilniaus AVMI

Kauno AVMI

Klaipėdos AVMI

Šiaulių AVMI

Panevėžio AVMI

 

Informacijos apie asmenis surinkimo statistinius duomenis galite rasti čia.