Informacijos apie asmenį surinkimas

Asmenis į  pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Dėl to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 17 str. nuostatomis, institucijos ar įstaigos vadovas prieš asmenį skirdamas į atitinkamas pareigas privalo (o tam tikrais atvejais gali) kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT), kad STT surinktų ir pateiktų institucijos ar įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį.

Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT. STT pagal kompetenciją surenka teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių turimą informaciją apie asmenį, duomenis iš valstybės tarnautojų registro, prireikus – iš kitų valstybės ar žinybinių registrų, duomenų rinkmenų, ir kartu su savo apie asmenį turima įslaptinta bei vieša informacija pateikia besikreipiančiam subjektui.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI), įgyvendindamos KPĮ 17 str. nuostatas, yra pasitvirtinusios sąrašus pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenį gavimo, ir sąrašus pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį galima (tačiau neprivaloma) kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenį gavimo.

 

Sąrašai pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privalo būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas pagal KPĮ 17 straipsnio nuostatas:

VMI prie FM

Vilniaus AVMI

Kauno AVMI

Klaipėdos AVMI

Šiaulių AVMI

Panevėžio AVMI

 

Sąrašai pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį gali būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas pagal KPĮ 17 straipsnio nuostatas:

Vilniaus AVMI

Kauno AVMI

Šiaulių AVMI

Panevėžio AVMI

 

Informacijos apie asmenis surinkimo statistinius duomenis galite rasti čia.