Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos i.MAS (i.SAF, i.VAZ, i.APS) plėtra

Projekto tikslas:

Informacinės sistemos i.MAS posistemių (i.SAF, i.APS ir i.VAZ) sukūrimo tikslų tęsimas: didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams.

Projekto uždaviniai:

1.  atlikti posistemių modifikavimą, įdiegti papildomus funkcionalumus tiek vidiniams, tiek ir išoriniams naudotojams;

2. užtikrinti didelių duomenų kiekių apdorojimą ir naudojimą;

3. padidinti mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą;

Projektas vykdomas atskirais etapais pagal Užsakymus.

Projekto įgyvendinimas:

Projekto biudžetas: 250 000 eurų

Projekto kodas: VMI_IS_044

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2023 m. spalio 4 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2025 m. spalio 4 d.

Projektas finansuojamas iš valstybės biudžeto.

 

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti Projekto vadovė Jovita Kriščiūnienė:

Tel. (+370 5) 2194 269

El. p. [email protected]

 

Projekto vykdytojas: