Ką daryti, jeigu neturiu galimybės laiku sumokėti mokesčio prievolės, skolos ar administracinės baudos?

Jeigu susidūrėte su finansiniais sunkumais ir negalite laiku sumokėti mokesčio ir / ar paskirtos baudos už administracinį nusižengimą, galite kreiptis į VMI pateikdami laisvos formos prašymą turimos mokestinės prievolės (išskyrus prievolės pagal Lietuvos Respublikos teismų išduotus vykdomuosius dokumentus) mokėjimą išdėstyti dalimis arba atidėti jos mokėjimą vėlesniam terminui. Prašymą ir dokumentus galite pateikti e. būdu prisijungę prie Mano VMI sistemos. Instrukciją, kaip užpildyti ir pateikti prašymą per Mano VMI,  rasite čia.

Jeigu neturite galimybės prašymą ir dokumentus pateikti e. būdu, tai galite padaryti atvykę į artimiausią VMI aptarnavimo skyrių arba atsiųsti paštu.

Svarbu. Teikdami prašymą dėl mokestinės prievolės išdėstymo dalimis ar mokėjimo termino atidėjimo turite pateikti papildomus dokumentus, reikalingus prašymo nagrinėjimui. Reikalingų pateikti dokumentų sąrašą rasite čia