Kada ir kaip reikia deklaruoti užsienio valstybėse gautas pajamas?

Deklaruoti užsienio valstybėse gautas pajamas privalote tik tais atvejais, jei tais metais, už kuriuos deklaruojamos pajamos, esate nuolatinis Lietuvos gyventojas, t. y.:

  • Jūsų nuolatinė (deklaruota) gyvenamoji vieta yra Lietuvoje arba

  • Jūsų asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje arba

  • Jūs Lietuvoje išbūnate ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų per metus arba

  • kitais Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnyje numatytais atvejais.

Pajamas privalote deklaruoti  nepriklausomai nuo to, ar Lietuvoje nuo šių pajamų turite mokėti pajamų mokestį, ar jo mokėti neturite (pvz., naikinant dvigubą pajamų apmokestinimą, pajamos atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje).

Metinėje pajamų deklaracijoje turite nurodyti visas tais metais Lietuvoje ir užsienio valstybėse gautas pajamas, išskyrus nedeklaruojamas neapmokestinamąsias pajamas.

Deklaraciją turite pateikti pasibaigus metams, kuriais gavote pajamų, iki kitų metų gegužės 1 d. (pvz., už 2023 m. reikės deklaruoti pajamas iki 2024 m. gegužės 2 d.).

Metinę pajamų deklaraciją galite pateikti:

  • per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) (pvz., prisijungus per elektroninę bankininkystę),

  • apsilankius VMI teritoriniame padalinyje,

  • atsiųsti klasikiniu paštu.

Deklaraciją gali užpildyti ir pateikti įgaliotas asmuo. Tokiu atveju prie deklaracijos turi būti pridėtas notaro patvirtintas įgaliojimas.