Kada laikoma, kad Jūs gavote individualios veiklos pajamų?

Individualios veiklos pajamos laikomos gautomis, kai gaunate pinigus (pinigų apskaitos principas), tačiau, jeigu Jūs esate PVM mokėtojas ar VMI deklaravote, kad naudojate ilgalaikį turtą (pateikėte FR0457 formą), tuomet laikoma, kad gavote pajamas, kai suteikėte paslaugą / ar pardavėte prekę (kaupimo apskaitos principas).

Kaupimo apskaitos principas pradedamas taikyti tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį Jūs įregistruojamas PVM mokėtoju arba priskiriate turtą individualiai veiklai (pateikiate FR0457 formą). Pradėjęs taikyti kaupimo apskaitos principą, jį turite taikyti iki veiklos pabaigos.