Kada laikoma, kad Jūs gavote individualios žemės ūkio veiklos pajamų?

Individualios žemės ūkio veiklos pajamos laikomos gautomis, kai gaunami pinigai (pinigų apskaitos principas), tačiau, jeigu Jūs esate PVM mokėtojas ar VMI deklaravote, kad naudojate ilgalaikį turtą (pateikėte FR0457 formą), tuomet laikoma, kad gavote pajamas, kai suteikėte paslaugą / ar pardavėte prekę (kaupimo apskaitos principas).

Nuo 2023-01-01  jeigu neturite prievolės taikyti kaupimo apskaitos principo (t. y. nesate įregistruotas PVM mokėtoju arba nesate priskyręs savo individualiai veiklai ilgalaikio turto),  galėsite pasirinkti kurį (pinigų ar kaupimo) apskaitos principą taikyti.

Išsamesnę informaciją rasite čia.