Kada užsienio vienetui atsiranda prievolė mokėti pelno mokestį Lietuvoje?

Užsienio vienetas Lietuvoje moka pelno mokestį, kai:

  • Lietuvos teritorijoje vykdo veiklą per nuolatines buveines ir per jas uždirba pajamas;
  • ne per nuolatines buveines gauna pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje.