Kaip naikinamas dvigubas pajamų apmokestinimas, kai pajamos gautos užsienio valstybėse, su kuriomis netaikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys?

Jeigu užsienio valstybė nepatenka į Tikslinių teritorijų sąrašą, Lietuvoje gali būti atskaitomas toje valstybėje nuo Jūsų gautų pajamų sumokėtas pajamų mokestis, t. y., užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma atimama iš Lietuvoje apskaičiuoto mokėtino mokesčio sumos.