Kaip nutraukti / atsisakyti atstovavimo teisių Mano VMI?

Jūs bet kada galite nutraukti, užblokuoti atstovavimą ar pakeisti atstovo duomenis. Prisijungę prie Mano VMI kairiajame meniu pasirinkite Mano VMI atstovai ir prie pasirinkto atstovo paspauskite Nutraukti atstovavimą ar Koreguoti. Taip dėl atstovo teisių nutraukimo ar koregavimo galite pateikti užpildytą popierinį prašymą „Duomenys apie Mano VMI atstovą“ tiesiogiai arba išsiųsti klasikiniu paštu į VMI aptarnavimo skyrių. Siunčiant prašymą paštu būtina pridėti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.  

Paskirtas atstovas taip pat turi galimybę bet kuriuo metu atsisakyti jam suteiktų atstovavimo teisių. Tam reikia Mano VMI portale dešiniajame viršutiniame ekrano kampe paspausti meniu punktą Nustatymai -> Kitų mokėtojų nustatymai ir prie asmens, kurio atstovavimo teisių norima atsisakyti, paspausti ikonėlę „X“ (Atsisakyti atstovavimo).

Informaciją, kaip užsienio valstybės pilietis gali tapti VMI elektroninių sistemų naudotoju / gauti prisijungimo priemones / atstovauti kitą asmenį, rasite čia.