Kaip nutraukti / atsisakyti atstovavimo teisių Mano VMI?

Nutraukti atstovavimą ar pakeisti atstovo duomenis galite prisijungę prie Mano VMI: horizontalaus meniu juostoje pasirinkite Įgaliojimai ir prie pasirinkto atstovo paspauskite mygtuką Veiksmai, pasirinkite Keisti atstovo duomenis arba Nutraukti atstovavimą nedelsiant. Taip pat dėl atstovo teisių nutraukimo ar koregavimo galite pateikti užpildytą popierinį prašymą „Duomenys apie Mano VMI atstovą“ tiesiogiai atvykus arba išsiųsti klasikiniu paštu į VMI aptarnavimo skyrių*. Siunčiant prašymą paštu būtina pridėti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.  

Paskirtas atstovas taip pat turi galimybę atsisakyti jam suteiktų atstovavimo teisių. Prisijungę prie Mano VMI savo vardu, horizontalaus meniu juostoje pasirinkite Įgaliojimai. Toliau skiltyje Aš atstovauju reikia pasirinkti atstovaujamą asmenį ir paspausti prie jo esantį mygtuką  Veiksmai -> Atsisakyti atstovavimo

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę  internetu arba tel. 8 5 2191 777.