Kaip pakeisti / nutraukti arba atsisakyti atstovavimo teisių EDS?

Atstovo teisių keitimas / nutraukimas

Atstovavimo teises kitiems atstovams pakeisti ar nutraukti gali tik administratoriaus teises turintis EDS naudotojas (kaip suteikiamos administratoriaus teisės galite rasti čia), prisijungęs prie EDS ir pasirinkęs Nustatymai -> Atstovavimas -> Mane atstovauja. Sąraše reikia pasirinkti atstovą, kuriam norite pakeisti arba panaikinti teises. Atvėrus teisių rinkinio kortelę yra galimybė pakeisti arba nutraukti visas teises.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu asmeniui anksčiau teisės buvo suteiktos pridedant sutarties priedą (tai yra teisės buvo suteiktos iki 2021-12-01), tai tokiam asmeniui keisti teisių negalima, t. y. teisės (sutarties priedas) turi būti nutrauktos ir atstovas priskiriamas iš naujo, skiltyje Nustatymai -> Atstovavimas -Mane atstovauja. Lentelėje nurodykite asmens, kuriam norite suteikti atstovavimo teises, duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, valstybę).

Apskaitą tvarkančio asmens teisių nutraukimas

Nutraukti apskaitą tvarkančio asmens teises galima keliais būdais:

  • Per elektroninių paslaugų sritį Mano VMI pateikti Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimo Mokesčių mokėtojų registre FR0791 formą, nurodant kitą apskaitą tvarkantį asmenį. Šis teisių nutraukimo būdas galimas, jeigu teisės buvo suteiktos automatiniu būdu, t. y.  skiltyje Nustatymai -> Atstovavimas -> Mane atstovauja, lentelėje Apskaitą tvarkantis asmuo buvo pažymėta Suteikti automatiškai. Duomenys EDS atsinaujins po naktinių procedūrų ir anksčiau suteiktam apskaitą tvarkančiam asmeniui teisės bus nutrauktos.
  • Juridinio asmens vadovas arba jam prilygintas asmuo, arba asmuo turintis atstovų administravimo teisę, prisijungęs prie EDS ir pasirinkęs atstovaujamą juridinį asmenį, kurio apskaitą tvarkančiam asmeniui teisės buvo suteiktos rankiniu būdu, skiltyje Mane atstovauja prie apskaitą tvarkančio asmens turi pasirinkti mygtuką Nutraukti visas teises.
  • Pats apskaitą tvarkantis asmuo gali atsisakyti atstovavimo, kai teisės suteiktos rankiniu būdu, prisijungęs prie EDS ir pasirinkęs juridinį asmenį, kurio apskaitą tvarkančiam asmeniui nori nutraukti teises, skiltyje Atstovavimas -> Atstovaujamas asmuo paspausti mygtuką Atsisakyti suteiktų teisių.

Teisių atsisakymas atstovo iniciatyva

Norėdami atsisakyti Jums suteiktų atstovavimo teisių, kurios buvo suteiktos rankiniu būdu, prisijungę prie EDS turite pasirinkti atstovaujamą mokesčių mokėtoją, kurio atstovavimo norite atsisakyti. Pasirinkę Nustatymai -> Atstovavimas, atsivėrusiame lange paspauskite mygtuką Atsisakyti suteiktų teisių.