Kaip prisijungti prie EDS ir sudaryti sutartį?

Kaip sudaryti EDS sutartį?

VMI elektroninio deklaravimo sistema (EDS) suteikia mokesčių mokėtojams galimybę elektroniniu būdu pateikti mokesčių deklaracijas  ir kitas formas, atlikti su mokesčių deklaravimu susijusias procedūras. Prisijungti prie EDS galite adresu deklaravimas.vmi.lt.

Norėdami tapti EDS naudotoju, turite su mokesčių administratoriumi sudaryti dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį. Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis su mokesčių mokėtoju (fiziniu arba juridiniu asmeniu) gali būti sudaroma: 

  1. elektroniniu būdu
  • su mokesčiu mokėtoju - fiziniu asmeniu:

fiziniam asmeniui prisijungus per išorines sistemas (el. bankininkystė, VĮ Registrų centras, Elektroniniai valdžios vartai), su el. parašu ar VMI suteiktomis prisijungimo priemonėmis ir susipažinus su sutartimi bei patvirtinus savo sutikimą laikytis sutarties sąlygų.

  • su mokesčių mokėtoju - juridiniu asmeniu:

juridinio asmens vadovui ar jam prilygintam asmeniui prisijungus per išorines sistemas (el. bankininkystę, VĮ Registrų centrą, Elektroninius valdžios vartus), su el. parašu ar VMI suteiktomis prisijungimo priemonėmis ir atstovaujamo juridinio asmens vardu patvirtinus automatiškai sugeneruotą sutartį;

  1. raštu:
  • mokesčių mokėtojui atvykus į VMI aptarnavimo skyrių*;
  • atsiuntus paštu (per pašto paslaugų teikėjus). Kartu su sutartimi turi būti atsiunčiama ir notaro patvirtinta sutartį pasirašiusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu sutartį pasirašo mokesčių mokėtojo atstovas, prie sutarties jis turi pateikti mokesčių mokėtojo atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Atstovavimą patvirtinančio dokumento pateikti nereikia, jei sutartį pasirašo juridinio asmens vadovas arba jam prilygintas asmuo.

Daugiau informacijos, kaip sudaryti sutartį elektroniniu būdu ar raštu, galite rasti čia.

 *Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę  tel. 8 5 2191 777.

Naudinga informacija

EDS vartotojų administravimas

Daugiau informacijos apie dokumentų teikimo el. būdu sutartis fiziniams asmenims rasite čia.

Daugiau informacijos apie dokumentų teikimo el. būdu sutartis juridiniams asmenims rasite čia.

Kaip užsienio valstybės pilietis gali tapti VMI elektroninių sistemų naudotoju / gauti prisijungimo priemones / atstovauti kitą asmenį?