Kaip skaičiuojamas nekilnojamojo turto mokestis, kai turtas įgyjamas/ turto netenkama metų eigoje?

Nekilnojamojo turto mokestis pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai įgyjama nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą arba perėmus įsigyjamą turtą. Kai prarandama nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą ar grąžinus jį fiziniam asmeniui, mokestis nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio.