Kaip sužinoti savo turimo nekilnojamojo turto objekto (statinio ar patalpos) mokestinę vertę?

Nekilnojamojo turto (toliau ― NT) mokestis yra skaičiuojamas nuo visų Jums priklausančių NT objektų (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių) bendros mokestinės vertės, kuri viršija neapmokestinamąją ribą (150 tūkst. eurų arba 200 tūkst. eurų, jei taikoma lengvata dėl auginamų vaikų). Objekto mokestinę vertę galima sužinoti VĮ Registrų centro svetainėje įvedus NT unikalų numerį.
1.    Unikalų numerį galite sužinoti įvedę NT adresą:
       
 https://www.registrucentras.lt/ntr/p/

Unikalus numeris yra suteiktas kiekvienam registruotam objektui:


2.    Įvedę NT objekto unikalų numerį, galite sužinoti NT objekto mokestinę vertę:
        
https://www.registrucentras.lt/masvert/paieska-un

  

Paskutinis masinis vertinimas atliktas 2021-01-01. Naujai nustatytos NT objektų mokestinės vertės nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti naudojamos 5 metus, pradedant nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio.

Norint sumokėti nekilnojamojo turto mokestį už 2020 m.  dėl mokestinės vertės pažymos išdavimo visą informaciją galite rasti čia.

3. Užsisakykite Nekilnojamojo turto mokestinės vertės išrašą vienam NT objektui arba (savininkui paprašius) visiems NT objektams esantiems viename registre. Tai galite padaryti keliais būdais:

Nekilnojamojo turto mokestinės vertės išrašo pvz.:

Jeigu išraše esančio NT objekto vertės nustatymo būdas yra „Atkuriamoji vertė“ ir nustatymo data yra anksčiau nei 5 metai, arba neradote ieškomo NT objekto mokestinės vertės Registrų centro internetinėje svetainėje, pvz.:

Jums reikia kreiptis į Registrų centrą ir užsakyti NT vidutinės rinkos ir / ar mokestinės vertės perskaičiavimą. Vidutinės rinkos vertės apskaičiavimas išlaidų (kaštų) metodu atliekamas nekilnojamajam turtui, kurio vidutinė rinkos vertė nėra nustatoma masinio vertinimo būdu (pvz. sandėliavimo, pramoniniai ir inžineriniai statiniai, kūrybinės dirbtuvės ir pan.). Apskaičiuotos vidutinės rinkos vertės mokesčiams galioja ne ilgiau nei 5 metus.
Fizinio asmens prašymu Registrų centras neatlygintinai vieną kartą per mokestinį laikotarpį per 7 darbo dienas jam parengia ir įteikia Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame nurodoma nekilnojamojo turto objekto mokestinė vertė. Tai galite atlikti dviem būdais:

Daugiau informacijos: https://info.registrucentras.lt/content/5577

Jei jums priklauso tik dalis NT objekto, tuomet tos dalies mokestinė vertė apskaičiuojama visą NT objekto vertę padauginus iš turimos dalies. Pvz.: jums priklauso 1/3 namo, kurio mokestinė vertė yra 12 000 eurų, tai turimos dalies mokestinė vertė 12 000 eurų x 1/3 = 4 000 eurų

Jei turite daugiau nei vieną NT objektą (gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių), sudėkite visų turimų NT objektų mokestines vertes ir taip gausite NT bendrą mokestinę vertę, kurią ir turite nurodyti NT mokesčio deklaracijoje KIT715.

NT mokestis yra taikomas ir deklaraciją KIT715 pateikti reikia tuo atveju, kai NT objektų bendra mokestinė vertė viršija nustatytą NT neapmokestinamąjį dydį:

  • bendras neapmokestinamasis nekilnojamojo turto dydis yra 150 000 eurų. Bendrai mokestinei vertei viršijus šią ribą taikomi tarifai:

o    nuo 150 000 iki 300 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;
o    nuo 300 000 iki 500 000 eurų, taikomas procento mokesčio tarifas;
o    virš 500 000 eurų, taikomas procentų mokesčio tarifas.

  • neapmokestinamasis nekilnojamojo turto dydis yra 200 000 eurų, asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis. Bendrai mokestinei vertei viršijus šią ribą, gali būti taikomi keli tarifai:

o    nuo 200 000 iki 390 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;
o    nuo 390 000 iki 650 000 eurų, taikomas procento mokesčio tarifas;
o    virš 650 000 eurų, taikomas procentų mokesčio tarifas.

Jei per metus keitėsi NT bendra mokestinė vertė (buvo parduotas ar įgytas NT) ir (arba) taikytinas neapmokestinamasis dydis, tuomet yra pildoma deklaracijos KIT715 B dalis ir pildomi 6 bei 7 laukeliai.