Kaip turi būti tvarkoma finansinė apskaita vykdant individualią veiklą pagal pažymą?

Vykdydami individualią veiklą pagal pažymą privalote pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų - išlaidų apskaitos žurnalą. Jeigu naudojate kasos aparatą* privalote pildyti kasos aparato kasos operacijų žurnalą.

Jeigu pasirinkote leidžiamais atskaitymais laikyti 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, neprivalote užpildyti pajamų - išlaidų žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis.

Jeigu vykdote kelių skirtingų rūšių individualią veiklą, galite pasirinkti pildyti vieną pajamų ir išlaidų žurnalą, kuriame fiksuojamos visų vykdomų individualios veiklos rūšių pajamos ir išlaidos, arba galite pasirinkti pildyti atskirus pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus pagal skirtingas individualios veiklos rūšis.  

*Kasos aparatą privalote naudoti, jeigu individualią prekybos veiklą (maisto produktais ir kitomis prekėmis) pagal pažymą vykdote pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, t. y. kai prekiaujate ne lauko sąlygomis.