Kaip turiu deklaruoti pajamas, jeigu gavau pajamų iš bendrosios jungtinės nuosavybės teise (t. y. bendrai sutuoktiniams) priklausančio turto, pvz., nekilnojamojo turto, finansinių priemonių pardavimo ir/ar skolintų piniginių lėšų?

Jeigu gavote pajamų už parduotą bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą (pvz., nekilnojamąjį turtą, finansines priemones) ir/ar pajamų (pvz. palūkanų) už lėšas, kurios yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, tai laikoma, kad tokios pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, jeigu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip.

Jeigu parduoto turto ar palūkanų pajamos, priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, tokiu atveju, tokias pajamas (išlaidas) turi deklaruoti abu sutuoktiniai lygiomis dalimis.

Tuo atveju, kai finansinėms priemonėms, palūkanoms, gali būti taikoma 500 Eur neapmokestinama suma, ši suma gali būti taikoma kiekvieno sutuoktinio gautoms pajamoms atskirai (t. y. kiekvienam iš sutuoktinių po 500 Eur).