Kaip užsiregistruoti PVM mokėtoju ir kokius dokumentus pateikti?

Užsiregistruoti PVM mokėtoju galimi du būdai:

  • registruotis PVM mokėtoju elektroniniu būdu per Mano VMI sistemą. Pirmiausia užsienio apmokestinamasis asmuo privalo įsiregistruoti Lietuvos mokesčių mokėtojų registre (jeigu nebuvo įsiregistravęs anksčiau), užpildydamas formą FR0227, o užsienio fizinis asmuo − užpildydamas formą REG812. Užpildžius užsienio juridinio asmens prašymo formą FR0227, o užsienio fiziniam asmeniui − formą REG812, kartu užpildoma prašymo forma FR0388 dėl įregistravimo į PVM mokėtoju;
  • užsiregistruoti mokesčių mokėtoju ir PVM  mokėtoju galima ir užpildžius popierines formas, kurias galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/formos.

Informaciją, kaip tapti naudotoju ir prisijungti prie Mano VMI, galite rasti čia.

Kartu su užpildytu prašymu FR0227 turi būti pateikiama registravimo užsienio valstybėje pažymėjimo kopija ar registro, kuriame saugoma jų byla, išrašas.

Pateikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine lietuvių kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo ir patvirtinti jo spaudu.

Užsienio asmens registravimo pažymėjimo kopija ar registro, kuriame saugoma jo byla, išrašai turi būti legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu prašymus (FR0227 ir / ar FR0388) pateikia užsienio asmens įgaliotas asmuo, kartu su prašymu turi būti pateikiamas užsienio asmens išduoto įgaliojimo originalas bei jo vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo.

Jeigu prašymus (FR0227 ir / ar FR0388) pateikia užsienio asmens paskirtas fiskalinis agentas (kai PVM mokėtoju registruojasi už ES ribų įsikūręs užsienio asmuo), turi būti pateikiamas užsienio apmokestinamojo asmens įgaliojimas, patvirtintas notaro ir dokumentai, nurodyti Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo tvarkoje ir reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-07-04 įsakymu Nr. 221.Sprendimas dėl įregistravimo į PVM mokėtojų registrą priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo. Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų duomenų ir / ar dokumentų ir / ar informacijos gavimo dienos.

Jeigu kartu su prašymu FR0388 įregistruoti į PVM mokėtojų registrą teikiamas prašymas FR0227 įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą, sprendimas dėl įregistravimo į PVM mokėtojų registrą priimamas per 3 darbo dienas po įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą. Sprendimas dėl įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą priimamas per 5 darbo dienas po prašymo FR0227 gavimo.