Kaip užsiregistruoti PVM mokėtoju ir kokius dokumentus pateikti?

Įregistravimo į PVM mokėtojus prašymai teikiami elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje pasirinkus: 

Paslaugos ->  PVM mokestis ir registravimas -> PVM mokėtojo registravimas, duomenų keitimas - > Pildyti prašymą.

Pirmiausia užsienio apmokestinamasis asmuo privalo įsiregistruoti Lietuvos mokesčių mokėtojų registre (jeigu nebuvo įsiregistravęs anksčiau). Užsienio juridinis asmuo tai gali atlikti užpildydamas formą FR0227, o užsienio fizinis asmuo − užpildydamas formą REG812.

Registracijos mokesčių mokėtojų registre prašymai (FR0227 ir REG812) gali būti pateikti:

  • Elektroniniu būdu per Mano VMI sistemą;
  • Užpildžius ir pateikus popierines formas, kurias galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/formos.

Informaciją, kaip tapti naudotoju ir prisijungti prie Mano VMI, galite rasti čia.

Kartu su užpildytu prašymu FR0227 turi būti pateikiama registravimo užsienio valstybėje pažymėjimo kopija ar registro, kuriame saugoma jų byla, išrašas.

Užsienio asmens registravimo pažymėjimo kopija ar registro, kuriame saugoma byla, išrašai turi būti legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu prašymą (FR0227) pateikia užsienio asmens įgaliotas asmuo, kartu su prašymu turi būti pateikiamas užsienio asmens išduoto įgaliojimo originalas bei jo vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo.

Pateikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine lietuvių kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo ir patvirtinti jo spaudu.

Jeigu prašymus (FR0227 ir/ar įregistravimo PVM mokėtoju) pateikia užsienio asmens paskirtas fiskalinis agentas (kai PVM mokėtoju registruojasi už ES ribų įsikūręs užsienio asmuo), turi būti pateikiamas užsienio apmokestinamojo asmens įgaliojimas, patvirtintas notaro ir dokumentai, nurodyti Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo tvarkoje i reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-07-04 įsakymu Nr. 221.

Sprendimas dėl įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą priimamas per 5 darbo dienas po prašymo FR0227 gavimo.

Sprendimas dėl įregistravimo į PVM mokėtojų registrą priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo. Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir/ar patikslintų duomenų ir/ar dokumentų ir/ar informacijos gavimo dienos.