Kam ir kokias pajamų mokesčio dalis galiu paskirti?

2023 metais nuo 2022 metais gautų apmokestinamų pajamų galite paskirti tokias pajamų mokesčio dalis:

  • iki 1,2 procento šiems paramos gavėjams:
    • įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, įregistruotiems paramos gavėjais, ir (ar)
    • meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;
  • iki 0,6 procento —  politinėms partijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre ir atitinkančioms įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra;
  • iki 0,6 procento —  profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams.