Karjeros skelbimai

Kauno AVMI skelbia pakaitinio valstybės tarnautojo atranką

Paskelbta pakaitinio valstybės tarnautojo atranka (Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje skelbimo Nr. 9912) į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (pareiginės pastoviosios algos koeficientas 7,5, darbo vieta Kaunas).
Pretendentai dokumentus atrankai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2021 m. birželio 30 d. įskaitytinai, nuoroda į konkursą: https://portalas.vtd.lt/lt/kontroles-departamento-iii-juridiniu-asmenu-patikrinimu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;9912.html
Dėl detalesnės informacijos apie vykdomą atranką galite kreiptis į Kauno AVMI III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus vedėją Daivą Mažionytę, tel. Nr. (8 37) 465 675, el. p. daiva.mazionyte@vmi.lt.

Studentų praktika

Studentų praktikos vietos valstybės institucijose ir įstaigose skelbiamos
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje

Darbas viešajame sektoriuje