Karjeros skelbimai

Atranka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir metodikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Paskelbtas valstybės tarnautojo konkursas (Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje skelbimo Nr. 47596) į VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir metodikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas)(pareiginės pastoviosios algos koeficientas 8.4, darbo vieta Vilniaus m.).

Pretendentai dokumentus konkursui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2021 m. birželio 29 d. įskaitytinai, nuoroda į konkursą: https://portalas.vtd.lt/lt/mokesciu-informacijos-departamento-svietimo-ir-metodikos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;45331.html

Dėl detalesnės informacijos apie vykdomą atranką galite kreiptis į VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento Švietimo ir metodikos skyriaus vedėją Tomą Jukštą, tel. Nr. (8 5)  2687 575, el. p. Tomas.Juksta@vmi.lt

Studentų praktika

Studentų praktikos vietos valstybės institucijose ir įstaigose skelbiamos
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje

Darbas viešajame sektoriuje