Karjeros skelbimai

VMI prie FM skelbia konkursą

Paskelbtas konkursas (Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje skelbimo Nr. 69668) į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Administravimo departamento Turto valdymo ir priežiūros skyriaus A2 lygio vyriausiojo specialisto pareigas (pareiginės pastoviosios algos koeficientas 8,4 darbo vieta Vilniaus m.).

Pretendentai dokumentus konkursui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2021 m. gegužės 3 d. įskaitytinai, nuoroda į konkursą: https://portalas.vtd.lt/lt/administravimo-departamento-turto-valdymo-ir-prieziuros-skyriaus-a2-lygio-vyriausiasis-specialistas-322;701060.html

      Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

      Pretendentai privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą; telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą;
  • užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedas).

Dėl detalesnės informacijos apie vykdomą atranką galite kreiptis į VMI prie FM Administravimo departamento Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vedėją Vilmą Medelienę, tel. Nr. (8 5) 2668 223, el. p. vilma.medeliene@vmi.lt

Studentų praktika

Studentų praktikos vietos valstybės institucijose ir įstaigose skelbiamos
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje

Darbas viešajame sektoriuje