Karjeros skelbimai

VMI prie FM skelbia pakaitinio valstybės tarnautojo konkursą

Paskelbtas pakaitinio valstybės tarnautojo konkursas (Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje skelbimo Nr. 9836) į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamento Pelno ir kitų mokesčių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (pareiginės pastoviosios algos koeficientas 7,1 darbo vieta Vilniaus m.).

Pretendentai dokumentus konkursui teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2021 m. birželio 1 d. įskaitytinai, nuoroda į konkursą: https://portalas.vtd.lt/lt/mokesciu-informacijos-departamento-pelno-ir-kitu-mokesciu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;9836.html

Dėl detalesnės informacijos apie vykdomą atranką galite kreiptis į VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento Pelno ir kitų mokesčių skyriaus vedėją Neringą Kalpokienę, tel. Nr. (8 5) 2742 529, el. p. neringa.kalpokiene@vmi.lt

Studentų praktika

Studentų praktikos vietos valstybės institucijose ir įstaigose skelbiamos
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje

Darbas viešajame sektoriuje