Kokių pajamų gavęs nenuolatinis Lietuvos gyventojas Lietuvoje privalo mokėti gyventojų pajamų mokestį?

Jeigu Jūs esate nenuolatinis Lietuvos gyventojas, privalote mokėti gyventojų pajamų mokestį Lietuvoje nuo tokių pajamų:

 • pajamų, gautų iš per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdomos individualios veiklos;
 • palūkanų (išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius), gautų iš Lietuvos įmonių ir nuolatinių Lietuvos gyventojų;
 • pajamų iš paskirstytojo pelno (dividendų), gautų iš Lietuvos įmonių;
 • išmokų valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, gautų iš Lietuvos įmonių;
 • honorarų, gautų iš Lietuvos įmonių ir nuolatinių Lietuvos gyventojų;
 • pajamų už nekilnojamojo turto, esančio Lietuvoje, nuomą;
 • su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, gautų už darbą Lietuvoje;
 • sporto veiklos ir atlikėjų veiklos pajamų, gautų už veiklą Lietuvoje;
 • pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje teisiškai registruotiną kilnojamąjį daiktą (pvz., automobilį, priekabą, ginklą);
 • pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje;
 • kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus, gautų iš Lietuvos įmonių ir nuolatinių Lietuvos gyventojų.

Jeigu Lietuvoje gavote kitų, t. y. aukščiau neišvardintų pajamų (pvz., finansinių priemonių pardavimo, autorinį atlyginimą, pajamų, gautų pagal paslaugų sutartį), pajamų mokesčio Lietuvoje Jums mokėti nereikia. Tokios pajamos būtų apmokestinamos valstybėje, kurioje esate laikomas nuolatiniu gyventoju, pagal tos valstybės mokesčių įstatymus ir kitus teisės aktus.