Kokia tvarka taikomos nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos?

Įgijus teisę į lengvatą, lengvata pradedama taikyti nuo to pačio mėnesio. Praradus teisę į lengvatą, lengvata nebetaikoma nuo kito mėnesio po lengvatos praradimo.