Kokiais atvejais individualios veiklos pajamas turiu deklaruoti kaip gautas iš užsienio valstybės?

Individualios veiklos pajamas turite deklaruoti kaip gautas užsienio valstybėje, jeigu pajamas gavote per užsienio valstybėje įregistruotą nuolatinę bazę*.

Jeigu veiklą nuolat vykdote Lietuvoje (pvz. tik Lietuvoje įregistruotą prekybos veiklą) ir dalį pajamų už parduotas prekes gaunate iš užsienio valstybių, tuomet tokias pajamas turite deklaruoti kaip gautas iš veiklos Lietuvoje.

*gyventojas laikomas turinčiu nuolatinę bazę užsienio valstybėje, jeigu jis:

- užsienio valstybėje turi jo veiklai vykdyti reikalingą pastovią veiklos vietą, kuria jis gali reguliariai naudotis užsiimdamas tokia veikla (svarbus kriterijus yra tai, ar jis turi galimybę reguliariai naudotis ja bet kuriuo metu), arba

- užsiimdamas tokia veikla, dvylikos mėnesių laikotarpiu ištisai arba su pertraukomis užsienio valstybėje, atitinkamai, išbūna ilgiau kaip 183 dienas.