Kokie nekilnojamojo turto mokesčio tarifai taikomi teikiant Gyventojo nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją KIT715?

Asmenims nuosavybės teise priklausančių ar jų įsigyjamų gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės statinių ir inžinerinių statinių bendros mokestinės vertės daliai, viršijančiai 150 000 eurų:

  • nuo 150 000 iki 300 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;
  •  nuo 300 000 iki 500 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;
  •  virš 500 000 eurų, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.

Asmenims auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto mokestinės vertės daliai, viršijančiai 200 000 eurų: 

  • nuo 200 000 iki 390 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;
  •  nuo 390 000 iki 650 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;
  •  virš 650 000 eurų, taikomas procentų mokesčio tarifas.