Kokios gautos palūkanos neapmokestinamos pajamų mokesčiu?

Palūkanos, kurios neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu nepriklausomai nuo gautos palūkanų sumos:

  • iš Lietuvos įmonių gautos palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius pvz., obligacijas (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos ne nuosavybės vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti iki 2013 m. gruodžio 31 dienos ir pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo šių vertybinių popierių išleidimo dienos;
  • palūkanos už Lietuvos komerciniuose bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, sutartys dėl kurių sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 dienos.

Palūkanos, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, kai tokių palūkanų bendra suma neviršija 500 Eur per kalendorinius metus:

  •   iš Lietuvos komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų gautos palūkanos už indėlius, jeigu sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 dienos, ir iš Lietuvos įmonių gautos palūkanos (išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius) už ne nuosavybės vertybinius popierius pvz., obligacijas (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos ne nuosavybės vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams), jeigu tokie vertybiniai popieriai įsigyti nuo 2014 m. sausio 1 dienos.

Svarbu: taikant 500 Eur lengvatą sumuojamos ir  kitose užsienio valstybėse gautos palūkanos (jeigu tokių gavote) už indėlius, sutartys dėl kurių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d., palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius, kurie įsigyti nuo 2014 m. sausio 1 d.

Palūkanos, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, kai tokių palūkanų bendra suma neviršija 500 Eur per kalendorinius metus:

  • palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme nustatyta tvarka, ir palūkanos už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme nustatyta tvarka.

Svarbu: taikant 500 Eur lengvatą sumuojamos ir palūkanų sumos, gautos iš užsienio įmonių už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą, ir / arba palūkanos už suteiktas lėšas per sutelktinio finansavimo platformą (jeigu tokių gavote), kai toks kreditas ar lėšos suteikti pagal Europos ekonominės erdvės valstybės įstatymus, analogiškus Vartojimo kredito įstatymui ar Sutelktinio finansavimo įstatymui.

Atkreipiame dėmesį, kad palūkanas išmokėję asmenys nuo išmokėtų palūkanų sumos pajamų mokestį išskaičiuoja nuo pirmo euro, netaikydami 500 Eur lengvatos. 500 Eur lengvata galite pasinaudoti pateikdami deklaraciją.