Kokios pajamos laikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos?

Pajamos iš žemės ūkio veiklos, tai pajamos:

  • iš žemės ūkio produktų gamybos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme;

  • pajamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytų paslaugų žemės ūkiui teikimo;

  • pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūkio produktų pagamintus maisto produktus.

Išsamesnę informaciją apie gaunamų pajamų priskyrimą prie žemės ūkio veiklos pajamų rasite čia.