Kokios yra pareigos vykdant individualią žemės ūkio veiklą?

Vykdydamas individualią žemės ūkio veiklą turite:

  • išrašyti apskaitos dokumentus (naudojami tokie apskaitos dokumentai: sąskaita faktūra (jei nesate PVM mokėtojas), PVM sąskaita faktūra (jei esate PVM mokėtojas), kasos aparato kvitai (jei pajamos apskaitomos kasos aparatu), kiti apskaitos dokumentai (mokėjimo pavedimai, pinigų priėmimo kvitai ir pan.).;

  • tvarkyti finansinę apskaitą.

Informaciją dėl ūkininko ūkio finansinės apskaitos tvarkymo teikia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

  • Pasibaigus metams iki kitų metų gegužės 1 d. VMI pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, jei:

    • esate PVM mokėtojas;

    • esate ne PVM mokėtojas ir pajamos per metus iš žemės ūkio veiklos, gautos iš gyventojų ar šaltinio užsienio valstybėse viršijo 3000 Eur*.

*žemės ūkio veiklos pajamas, nepriklausomai nuo jų dydžio, turite deklaruoti, kai Jūsų žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (EDV) yra 4 EDV ar didesnis ir pageidaujate, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų apskaičiuojamos, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos pajamas bei patirtas išlaidas, arba esate ūkininkas (jo partneris), įregistruotas Ūkininkų registre, ir kandidatuojate į valstybės politikus ar į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos.

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Nuo 2018-01-01: Jeigu kitam gyventojui išmokėjote nuomos išmokas už nuomojamą žemės sklypą, naudojamą žemės ūkio veiklai vykdyti, nuo jų privalote išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį ir tokias išmokas deklaruoti VMI.

Išsamesnę informaciją rasite čia.