Kokius mokesčius reikia mokėti?

Vykdydamas individualią veiklą pagal pažymą turite mokėti:

Nuo individualios veiklos pajamų mokėtinų mokesčių skaičiuoklę rasite čia.

GPM apskaičiuojamas taip:

(Pajamos - išlaidos) x 15 proc. – kreditas

Kai individualios veiklos metinis pelnas (iš pajamų atėmus išlaidas) neviršija 20 000 Eur, faktiškai apskaičiuota pajamų mokesčio suma sudaro 5 proc. pelno.

Kai individualios veiklos metinis pelnas (iš pajamų atėmus išlaidas) viršija 20000 Eur, pajamų mokesčio dydis atitinkamai didėja nuo 5 proc. iki 15 proc.

Kai individualios veiklos metinis pelnas pasiekia 35000 Eur sumą, taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.