Koks asmuo laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju?

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas pajamų mokesčio mokėjimo ir deklaravimo tikslais yra toks gyventojas, kuris:

  • kalendoriniais metais nuolatinę gyvenamąją vietą turi tik užsienio valstybėje ir
  • asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų kalendoriniais metais turi daugiau užsienio valstybėje, negu Lietuvoje, ir
  • kalendoriniais metais ištisai ar su pertraukomis Lietuvoje išbūna trumpiau negu 183 dienas, ir
  • dvejus vienas paskui kitą einančius kalendorinius metus Lietuvoje ištisai ar su pertraukomis išbūna mažiau negu 280 dienų.

Išimtis: užsienio valstybės pilietis, kuris atvyko į Lietuvą, ir joje:

  • kalendoriniais metais ištisai ar su pertraukomis išbuvo 183 dienas ar ilgiau arba
  • dvejus vienas paskui kitą einančius kalendorinius metus ištisai arba su pertraukomis Lietuvoje išbuvo 280 dienų ar daugiau ir vienais iš tų metų Lietuvoje išbuvo ne mažiau kaip 90 dienų, ir kuris neatitinka kitų GPMĮ 4 straipsnyje nuolatiniam Lietuvos gyventojui apibrėžti nustatytų kriterijų, nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju:

1) jeigu jis tik verčiasi individualia veikla per nuolatinę bazę Lietuvoje,

2) jeigu jis dirba Lietuvoje, tačiau atlyginimą už darbą Lietuvoje gauna iš užsienio valstybės biudžeto,

3) jeigu jis dirba užsienio valstybės diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar tarptautinės organizacijos atstovybėje Lietuvoje.