Koks juridinis asmuo yra laikomas užsienio vienetu?

Pelno mokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tikslais užsienio vienetu yra laikomas užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuris kitas užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip organizuotas apmokestinamasis vienetas, įskaitant kolektyvinio investavimo subjektus.