Kokybės vadyba

Kokybės vadybos sistema Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įdiegta ir sertifikuota 2012 m. spalio mėnesį, įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės lėšomis finansuotą projektą Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-037 „Kokybės vadybos sistemos diegimas". 2017 m. spalio 23 d. po atlikto priežiūros audito, išduotas sertifikatas, kuris patvirtina, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos kokybės vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus (2018 m. spalio 29 d. sertifikatas atnaujintas).

Sertifikatas LST EN ISO 9001:2015

VMI Rizikos ir kokybės valdymo politikoje atsispindi VMI įsivardintos vizija, misija ir vertybės. Pagal „VMI 2020" tikslų žemėlapį, kuriame įvardinti išsikelti ilgalaikiai VMI tikslai iki 2020 m., numatytos keturios kokybės kryptys - mokesčių mokėtojų aptarnavimas, procesai ir struktūra, informacinių technologijų valdymas, darbuotojai. Pagal šias kryptis nustatyti 2018 m. pagrindiniai VMI kokybės tikslai, veiksmai tikslams pasiekti ir veiksmų vertinimo kriterijai. 

Rizikos ir kokybės politika

VMI vidaus kontrolės tvarka reglamentuota VMI vidaus kontrolės politikoje. Šioje politikoje pateikti pagrindiniai vidaus kontrolės sistemos tikslai, dalyviai, principai, elementai bei jų taikymo procedūros, reglamentuota informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą VMI teikimo tvarka.

Vidaus kontrolės politika