Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) yra atliekamas tiek vidaus, tiek išorės korupcijos rizikos valdymo vertinimas. Vidaus korupcijos rizikos valdymo vertinimą atlieka VMI prie FM Vidaus audito skyrius, išorės - Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT).

Išsamesnę informaciją apie atliktus korupcijos rizikos valdymo vertinimus galite rasti čia:

2016 m.:

atliktas vidaus korupcijos rizikos valdymo vertinimas, kurio metu pateikta rekomendacija periodiškai (du kartus per metus – pasibaigus pusmečiui ir metams, ne vėliau kaip iki sekančio mėn. 15 d.) informuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojus apie Valstybinės mokesčių inspekcijos intranete talpinamą / atnaujinamą metodinę medžiagą korupcijos prevencijos klausimais (rekomendacija įgyvendinama).

2015 m.:

STT atliko korupcijos rizikos valdymo vertinimą VMI prie FM. Su 2015 m. rugsėjo 7 d. STT išvada Nr. 4-01-6355 „Dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklos srityse" ir „Korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pasiūlymų stebėsena" galite susipažinti čia.