Kuriais atvejais užsienio apmokestinamasis asmuo neprivalo įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvoje?

Užsienio asmenys neprivalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu jie Lietuvoje vykdo tik tokią veiklą:

  • tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas, kurios pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (PVMĮ) neapmokestinamos PVM (PVMĮ IV skyrius);
  • tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas, kurios pagal PVMĮ nėra PVM objektas;
  • tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas, kurios pagal PVMĮ būtų apmokestinamos, taikant 0 proc. PVM tarifą. Ši nuostata netaikoma, kai prekės tiekiamos ir išgabenamos iš ES teritorijos, pagal PVMĮ 41 straipsnio nuostatas, kai prekės tiekiamos į kitą ES valstybę narę, pagal PVMĮ 49 straipsnio nuostatas ir tam tikrais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais, t. y. kai prekės tiekiamos pagal PVMĮ 53 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 ir 6 punktų bei 5, 6, 10 dalių nuostatas;
  • tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas, už kurių prievolė apskaičiuoti PVM tenka pirkėjui, pagal PVMĮ 95 straipsnio 2, 3, 4 dalių nuostatas.

Užsienio valstybės asmuo neprivalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimų iš kitos ES valstybės narės, kai:

  • prekes, įsigytas iš kitos ES valstybės narės (kitos negu valstybė narė, kurioje jis įregistruotas PVM mokėtoju), šis asmuo iš karto patiekia Lietuvos PVM mokėtojui, kuriam yra nustatyta prievolė apskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti šių prekių pardavimo PVM;
  • įsigyja prekių, kurios Lietuvoje PVM neapmokestinamos;
  • įsigyja naują transporto priemonę ar akcizais apmokestinamas prekes;
  • už įsigytas prekes sumokėtą PVM gali susigrąžinti PVMĮ XIII skyriuje nustatyta tvarka;
  • įsigyjamos prekės iš ES veiklai, kuriai atskaita negalima ir įsigytų prekių vertė neviršija 14 000 eurų per kalendorinius metus (neįtraukiamos PVM  neapmokestinamos prekės; prekės, kurioms taikoma maržos apmokestinimo schema, ir prekės, kurioms pagal PVMĮ 43, 44, 47 straipsnius būtų taikomas 0 proc. PVM tarifas).