Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo VA-29 pakeitimo

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. VA-19[1] buvo pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės (toliau − Taisyklės), patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29.

Esminiai pakeitimai:

 - Taisyklėse išbraukta sąvoka „Nuotolinė prekyba“, kadangi ši sąvoka („Europos Sąjungos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis“ ir „Nuotolinė prekyba iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis“) paaiškinta PVMĮ[2] 2 straipsnyje;

- nustatyta prievolė PVM mokėtojams teikti paaiškinimus, kai PVM deklaracija (FR0600 forma) ar Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaita (FR0608 forma) yra tikslinamos už laikotarpį ilgesnį negu nustatytas MAĮ[3] 68 straipsnio 1 dalyje, t. y. ilgesnį nei einamuosius ir trejus praėjusius kalendorinius metus;

- atlikti pakeitimai dėl tam tikrų prekių tiekimo ir tam tikrų paslaugų teikimo sandorių deklaravimo, kai tokie sandoriai laikomi įvykusiais šalies teritorijoje, vadovaujantis PVMĮ 13straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis;

- papildyta FR0600 formos 35 laukelio pildymo tvarka dėl PVMĮ XII skyriaus penktajame, šeštajame ir septintajame skirsniuose vykdomos veiklos. Taip pat FR0608 formos 23 laukelio ir 24 laukelio pildymo tvarka dėl PVM įstatymo XII skyriaus šeštajame skirsnyje vykdomos veiklos.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. VA-19 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

[2] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas.

[3] Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas.