Mokesčių naujienos

Dėl 2003 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-67 pakeitimo

Informuojame, kad nuo 2021 m. lapkričio 12 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. VA-78 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo, jo duomenų pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo nauja redakcija išdėstomos Akcizų apskaičiavimo dokumento išrašymo, jo duomenų pateikimo VMI[1] ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisyklės (toliau - Taisyklės).

Šiuo pakeitimu Taisyklėse:

1. nustatoma, kad akcizų apskaičiavimo dokumentas (toliau - DAA) privalomai turės būti išrašomas ne 3, o tik 1 egzemplioriumi, kuris turės likti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (toliau - sandėlis) savininkui, išrašiusiam DAA. Tačiau akcizais apmokestinamų prekių savininkas (jeigu iš sandėlio išgabenamos akcizais apmokestinamos prekės priklausė ne sandėlio savininkui, išrašiusiam DAA) arba akcizais apmokestinamų prekių gavėjas gali pareikalauti sandėlio savininko, išrašiusio DAA, per 1 dieną nuo pareikalavimo (jeigu šalys nėra susitarusios dėl kitokio termino) minėtiesiems asmenims pateikti išrašyto DAA kopiją, skaitmeninę DAA kopiją arba šio DAA nuorašą;

2. panaikinamas reikalavimas sandėlio savininkui, siekiančiam anuliuoti DAA duomenis, teikti laisvos formos prašymą VMI dėl šių duomenų anuliavimo (sandėlio savininkas šiuos duomenis galės pats panaikinti VMI akcizų informacinėje sistemoje (toliau - AIS));

3. panaikinama 2 punkte nurodyto prašymo pateikimo, nagrinėjimo ir papildomų dokumentų teikimo VMI tvarka;

4. nustatoma, kad grąžinimo akto duomenis į AIS sandėlio savininkas galės pateikti be papildomo VMI patvirtinimo;

5. atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021-11-12 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM - 44162.

Informaciją parengė

Teisės departamentas


[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos