Mokesčių naujienos

Dėl 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-92 įsigaliojimo

Informuojame, kad nuo 2022 m. birželio 30 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VA-92 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. VA–26 „Dėl fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema“ pakeitimo“.

Esminiai pakeitimai:

- įsakymo pakeitimas parengtas, įgyvendinant Nutarimo 1[1] nuostatas, pagal kurias  nuo 2021 m. sausio 1 d. nuo 7 iki 20 hektarų  buvo padidintas žemės ūkio plotas, kuomet gali būti taikoma  kompensacinio PVM[2] tarifo ūkininkams schema;

- prašymai įregistruoti ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema / išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, sprendimai dėl įregistravimo ar išregistravimo, įregistravimo pažyma ir kita informacija fiziniam asmeniui bus teikiami per Mano VMI[3] (fizinis asmuo, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, prašymą įregistruoti galės pateikti atvykęs į VMI padalinį);

- siekiant išvengti taisyklių keitimo dėl PVMĮ[4] nustatytų ribų pasikeitimo, kai tampama privalomais PVM mokėtojais, žemės ploto, kai taikoma kompensacinio priedo schema,  taisyklėse nenurodomos ribos eurais, žemės plotas - hektarais, o nurodomi PVMĮ straipsniai, kuriuose ta riba yra nustatyta bei Nutarimas 2[5], kuriame nustatytas žemės plotas;

 - atsižvelgiant į MAĮ[6] nuostatas, nuo 5 iki 3 metų tikslinamas neteisėtai gauto kompensacinio priedo išieškojimo terminas.

 

Teisės departamento direktorė                                                       Rasa Virvilienė

 


[1] 2020 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1097 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“

[2] Pridėtinės vertės mokestis

[3] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

[4] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

[5] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“

[6] Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas