Mokesčių naujienos

Dėl 2022 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. VA-64

Informuojame, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. VA-64 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio  8 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pardavimo laisvos formos apskaitos dokumento papildomų rekvizitų nustatymo“ pakeitimo“ (toliau − Įsakymas).

Įsakymas parengtas, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas buvo pervadintas Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, taip pat Įsakyme minimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 3D-80 „Dėl papildomų privalomųjų rekvizitų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose-faktūrose, sąskaitose faktūrose arba lygiaverčiuose mokėjimo reikalavimo dokumentuose sąrašo patvirtinimo“ buvo pervadintas atnaujintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-80 „Dėl rekomenduojamų papildomų rekvizitų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose-faktūrose, sąskaitose faktūrose arba lygiaverčiuose mokėjimo reikalavimo dokumentuose sąrašo patvirtinimo“. Taip pat atlikti kiti techninio ir redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-08-12 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-27474.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas