Mokesčių naujienos

Dėl 97 ir 98  straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir papildymo

Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme PVM įstatymo[1] 97 ir 98  straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą, kurį suderinome su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Finansų ministerijos 2023-02-20 raštas Nr. ((14.41Mr)-5K-2219884)-6K-2301164).

Šį atnaujintą komentarą galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/evmi/pridetines-vertes-mokestis.

 

 

Parengė Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas