Mokesčių naujienos

Dėl Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų nuo 2021-11-01

Informuojame, kad 2021 m. gegužės 27 d. priimtas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau — ANK) 96, 98, 99, 100, 101 ir 150 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-367 (toliau — ANK pakeitimas), kuris įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d.

ANK pakeitimu didinamas baudų dydis už minėtų straipsnių nusižengimus. Kadangi mokesčių administratorius, vadovaudamasis ANK 589 straipsniu turi teisę surašyti administracinio nusižengimo protokolus pagal ANK 99 ir 150 straipsnius, todėl papildomai paaiškiname, jog:

1) ANK 99 straipsnis numato atsakomybę už Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, kolektyvinėje arba darbo sutartyje nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims. Nustačius tokius nusižengimus asmenims gali būti skiriama bauda nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų, o už pakartotinį pažeidimą — nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. Kadangi šiuo metu tokios baudų sumos nėra atgrasančios, todėl įstatymų leidėjas minimalios baudos sumą padidino dvigubai ir nuo 2021 m. lapkričio 1 d. asmenims gali būti skiriama bauda nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.“.

2) Šiuo metu ANK nėra vienareikšmiškai įvardinto straipsnio pagal kurį būtų taikoma sankcija už nedeklaruotos savarankiškos veiklos vykdymą. Susiklostė praktika, kad kontroliuojančios institucijos, nustačiusios asmenis, kurie vykdo nedeklaruotą individualią veiklą, laiko, kad tai yra komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas, ir surašo administracinio nusižengimo protokolus pagal ANK 150 straipsnį. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau — UĮ) 59 straipsnyje yra konkrečiai įvardinta kas yra nedeklaruota savarankiška veikla ir jos teisinės pasekmės. Tačiau UĮ 59 straipsnio 2 dalis nurodo, kad „nedeklaruotą savarankišką veiklą vykdantis fizinis asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka“, todėl iki šiol yra taikomos ANK numatytos sankcijos. Siekiant minimizuoti nedeklaruoto darbo apraiškas bei užtikrinti darbuotojams geresnes socialines garantijas bei darbo sąlygas, atliktas ANK 150 straipsnio pakeitimas, kad fiziniai asmenys, vykdantys nedeklaruotą individualią veiklą, atsakytų  pagal specializuotą ANK 150 straipsnio trečią dalį, kur būtų numatytos sankcijos, kurios savo dydžiu būtų artimos sankcijoms už nelegalų darbą. Atitinkamai tokiems asmenims, kurie vykdys nedeklaruotą individualią veiklą galės būti paskirta bauda nuo septynių šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų, o už pakartotinį nusižengimą ANK 150 straipsnio 4 dalis numato baudą nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimt eurų.

Detaliau su Pakeitimu galite susipažinti:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1e561760c3a911eb91e294a1358e77e9?jfwid=-1cwkdrdfqx

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-10-19 rašte Nr. (29.6-31-3 E)-R-4528.

 

 Informaciją parengė
Teisės departamentas