Mokesčių naujienos

Dėl aptarnavimo įmonių veiksmų, siekiant užbaigti kasos aparatų įregistravimą / įregistruotų kasos aparatų registrinių duomenų keitimą / išregistravimą, kurių procedūros pradėtos šalyje paskelbus karantiną

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsižvelgusi į tai, kad šiuo metu yra galimybė kasos aparatus įregistruoti / įregistruoti kasos aparatų registrinių duomenų keitimą / išregistruoti kasos aparatus elektroniniu būdu ir siekiant, kad ūkio subjektai patirtų kuo mažesnę administracinę naštą, informuoja, jog sertifikuotai kasos aparatų aptarnavimo įmonei siekiant užbaigti kasos aparatų įregistravimo / įregistruotų kasos aparatų registravimo duomenų keitimo / išregistravimo procedūras, kurios buvo pradėtos iki 2021 m. gegužės 25 d. pagal 2020 m. kovo 19 d. raštą Nr. R-1380 „Dėl kasos aparatų užregistravimo, perregistravimo ir laikino kasos aparatų nenaudojimo šalyje paskelbus ekstremalią padėtį ar karantiną“, sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės specialistas turėtų kasos aparato techninio paso IV skyriaus „Kasos aparato naudotojas, aparato įrengimo vieta, jo įregistravimas ir išregistravimas VMI“ 7 grafoje, kuri nuo 2021 m. gegužės 26 d. vadinasi „VMI pranešimo data ir numeris“ įrašyti iš apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos gauto pranešimo apie atliktą veiksmą pagal sertifikuotos kasos aparatų aptarnavimo įmonės elektroniniu paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktus skenuotus techninį pasą ir kitus dokumentus datą ir numerį. Minėtas pranešimas turi būti saugomas kartu su kasos aparato techniniu pasu. Atlikusi šiuos veiksmus, sertifikuota kasos aparatų aptarnavimo įmonė nebeturės pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai techninio paso originalo siekiant jame atlikti fizinį įrašą.

Pažymime, jog duomenys kasos aparato naudotojui apie įregistruotus / išregistruotus kasos aparatus / įregistruotų kasos aparatų registravimo duomenų pakeitimą yra pateikiami ir Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srityje įmonės / asmens duomenų skiltyje „Kasos aparatai“.

Šią informaciją taip pat rasite VMI prie FM 2021-06-25 rašte Nr. (1.18-31-4 Mr.) R-2937.

Informaciją parengė
Teisės departamentas