Mokesčių naujienos

Dėl leidinio „Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai“ atnaujinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atnaujino leidinį „Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai“ (toliau — Leidinys).

Leidinys skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/individuali-veikla-ir-verslo-liudijimai.

PRIDEDAMA. Leidinys, 15 lapų.